TOM OO SEiE S.A.

TOM OOSEiE S.A. - organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Oferta dla Przedsiębiorców.

TOM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Spółka Akcyjna od roku 2010, zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (DzU Nr 180, poz. 1495), świadczy na rzecz swoich klientów usługi polegające na realizacji procesu związanego z organizowaniem zbierania oraz przetwarzania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, nałożonego przez ustawę.

Klientami organizacji są podmioty produkujące i wprowadzające sprzęt do obrotu pod własnym oznaczeniem lub wprowadzające sprzęt do obrotu pod własnym oznaczeniem wyprodukowany przez innego przedsiębiorcę bądź prowadzącym działalność związaną z importem lub wewnętrznym nabyciem sprzętu.

Scedowanie tego obowiązku na TOM Organizację Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. uwalnia przedsiębiorców od jego realizacji i odpowiedzialności związanej z prawidłowym wykonaniem. Zawarcie umowy z naszą spółką jest optymalnym rozwiązaniem dla każdego przedsiębiorcy. TOM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. stwarza Państwa firmie komfort działania, daje gwarancje rzetelnej współpracy i ułatwia optymalizację kosztów prowadzenia działalności. TOM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. od 2011 roku posiada polisę OC z tytułu prowadzonej działalności polegającej na organizowaniu zbierania oraz przetwarzania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W celu uzyskania większej ilości informacji prosimy o kontakt:

TOM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.

ul. Pomorska 112
70-812 Szczecin
tel. 914666042
       914692170
fax. 914695099

kontakt@tomoo.pl

Infolinia: 801005505

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij